Иако сајтот е прилагоден за мобилни уреди, не нуди своја апликација.

Сепак можеш непосредно да прелистуваш, пребаруваш, симнуваш и читаш текстови преку апликации кои го поддржуваат OPDS протоколот.

OPDS адресата на овој сајт е: https://bookshelf.theanarchistlibrary.org/opds

Тестирани апликации:

Процедура

Во овој пример се користи FBreader, но процедурата е повеќе или помалку иста за сите апликации. Треба само да додадеш https://bookshelf.theanarchistlibrary.org/opds на мрежните библиотеки.

 
FBReader-1

1. Пронајди го менито за мрежни библиотеки (или слично).

FBReader-2

2. Страница со листа од мрежните архиви.

FBReader-3

3. Пронајди го менито за нови каталози.

FBReader-4

4. Додади URL на OPDS
https://bookshelf.theanarchistlibrary.org/opds

FBReader-5

5. Потврди

FBReader-6

6. Готово